Geld moet rollen

Definities

Chartaal geld
Al het geld dat je vast kunt houden: munten en bankbiljetten.

Elektronisch geld
Geld dat volledig elektronisch wordt ingewisseld (bv. OV-chipkaart).

Geld
Geld is een voorwerp of symbool dat waarde heeft. Geld behoudt die waarde nu en in de toekomst. Met geld kun je sparen, betalen, ruilen of rekenen.

Giraal geld
Geld dat bij een bank op een betaalrekening staat.

Hyperinflatie
Hyperinflatie is extreem hoge inflatie.

Koopkracht
Alle producten bij elkaar opgeteld die iemand van zijn inkomen kan kopen.

Inflatie
De mate waarin het prijspeil van jaar tot jaar toeneemt.

Prijspeil
Het gemiddelde van alle prijzen op een bepaald moment.

Valuta
Een officieel betaalmiddel in een land. Voorbeelden: euro, dollar, yen.

Wisselkoers
De waarde van een valuta, uitgedrukt in andere valuta.